Klavye Çözümleri

Keyboard_Concert_1.png

A. Çiftli Orglar - tek K/KW hoparlör, ana PA “tarafına” mono alt-miksleme ile

Bu şema, bir tekli K/KW hoparlör kullanarak iki adet orgun nasıl alt-miks yapılabileceğini göstermektedir.

Yönergeler: Her bir org için olan mono çıkış fişlerini kullanarak bir tanesini Hat Giriş A üzerine ve diğerini Hat Giriş B üzerine bağlayın. Aynı zamanda da ana PA mikserine bağlanıyorsanız, A+B Hat Çıkışı tek bir XLR mikrofon kablosu üzerinde her iki org için dengeli bir miks sağlamaktadır.

Uyarı – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat sviçinin “HAT” konumuna getirildiğinden emin olun (KW modellerinde; “0”).

Keyboard_Concert_2.png

B. Çiftli Orglar - tek K/KW hoparlör,  PA “tarafından” gönderilen mono geri katlama ile

Bu şemada, eşzamanlı olarak PA mikserden kapalı bir geri-katlamalı «  miks » alınırken  iki adet orgun nasıl tek bir K/KW hoparlörü içinde alt-mikslendiğini VE ana PA Mikserine nasıl bir dengeli mono besleme gönderilebildiğini  göstermektedir.

Yönergeler:  Her bir org için olan mono fiş çıkışlarını kullanarak küçük bir portatif miksere bağlayın ve sonra mikseri Hat Giriş A üzerine bağlayın.  Portatif mikserden dengeli XLR veya TRS çıkışlarını kullanıyor iseniz, o zaman dengeleme özelliği PA Miksere “DÖNGÜ İÇİ” yapacaktır ve hışırtı ve uğultuyu azaltacaktır. PA Mikser « geri katlama » gönderimini Hat Giriş B üzerine bağlayın ve sonrasında seviyeyi uygun olacak şekilde ayarlayın.

Uyarı – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat (Mic/Line) sviçinin “HAT” konumuna getirildiğinden emin olun (KW modellerinde; “0”).

Keyboard_Concert_3.png

C. Çift Org - tekli K/KW hoparlör,  sahne amplifikasyonu için, sahne « doldurması » için tekli K/KW

Bu şemada, eşzamanlı olarak orkestranın geri kalanları için bir « sahne doldurma » K/KW hoparlörünü beslerken ve ilave olarak ana PA mikserini beslerken iki adet orgun nasıl tek bir K/KW hoparlörü içinde alt-mikslendiğini göstermektedir.

Yönergeler:  Her bir org için olan mono fiş çıkışlarını kullanarak, bir tanesini Hat Giriş A üzerine ve diğerini  Hat Giriş B üzerine bağlayın.  A+B Hat Çıkışı XLR kablo üzerinde her iki org için dengeli bir miks sağlamaktadır. Bu dengelenmiş Hat Çıkışını « Sahne Doldurma » hoparlörünüzün Hat Giriş B üzerine bağlayın ve sonrasında seviyeyi uygun olacak şekilde ayarlayın.  Dengelenmiş sinyali Hat Giriş B üzerine gönderdiğiniz için, dengeleme özelliği PA Miksere “DÖNGÜ İÇİ” yapacaktır ve hışırtı ve uğultuyu azaltacaktır. 

Uyarı – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat (Mic/Line) sviçinin “HAT” konumuna getirildiğinden emin olun (KW modellerinde; “0”).

Keyboard_Concert_4.png

D. Çift Org – stereo K/KW hoparlörler, ana PA “tarafına” stereo alt-miks ile

Bu şemada, eşzamanlı olarak ana PA mikserine dengeli bir stereo besleme gönderilir iken iki adet orgun nasıl iki adet K/KW hoparlörükullanarak  alt-mikslendiğini göstermektedir.

Yönergeler: Her bir org için olan mono fiş çıkışlarını kullanarak, her iki « Sol » çıkışları  Sol K/KW hoparlörünün Hat Giriş A ve B ile bağlayınız ve her iki « Sağ » çıkışları  Sağ K/KW hoparlörünün Hat Giriş A ve B ile bağlayınız. Bu durum, her tür stereo koroların, leslie ve ping-pong vs efektlerinin  gerçek stereo olarak sahnede duyulmasını sağlayacaktır. Eğer aynı zamanda da ana PA Mikserine de bağlanıyorsanız, her bir  hoparlörün A+B  Hat Çıkışları bir çift XLR mikrofon kablolarında her iki org için dengeli bir miks sağlayacaktır (tam stereo olarak).

Uyarı – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat (Mic/Line) sviçinin “HAT” konumuna getirildiğinden emin olun (KW modellerinde; “0”).

Keyboard_Concert_5.png

E. Çift Org - stereo K/KW hoparlörler,  PA “tarafından” gönderilen mono geri-katlama ile  

Bu şemada, eşzamanlı olarak PA mikserden kapalı bir geri-katlamalı «  miks » alınırken  iki adet orgun nasıl iki adet K/KW hoparlörü içinde stereo olarak  alt-mikslendiğini VE dengeli bir stereo beslemenin ana PA tarafına gönderilirdiğini göstermektedir.

Yönergeler:  Her bir org için olan mono fiş çıkışlarını kullanarak küçük bir portatif miksere bağlayın ve sonra mikserin Sol Çıkışını Sol K/KW hoparlörün Sol Hat Giriş A üzerine ve Sağ  Çıkışını Sağ K/KW hoparlörün Sağ Hat Giriş A üzerine bağlayın.  Portatif mikserden dengeli XLR veya TRS çıkışlarını kullanıyor iseniz, o zaman dengeleme özelliği PA Miksere “DÖNGÜ İÇİ” yapacaktır ve hışırtı ve uğultuyu azaltacaktır. PA Mikser « geri katlama » gönderimini bir K/KW hoparlörün Hat Giriş B üzerine bağlayın ve diğer K/KW hoparlörün Hat Giriş B üzerine basit şekilde DÖNGÜ İÇİ yapın ve sonrasında seviyeyi uygun olacak şekilde ayarlayın.

Uyarı – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat (Mic/Line) sviçinin “HAT” konumuna getirildiğinden emin olun (KW modellerinde; “0”).

Keyboard_Solo_1.png

A. Org & Vokal Mikrofon - tek K/KW hoparlör

Bu şema, tek bir orgun ve vokal mikrofonun nasıl tek bir K/KW hoparlörü kullanılarak alt-mikslendiğini göstermektedir.

Yönergeler: Standart bir XLR-XLR kablo kullanarak mikrofonu Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın. Standart bir ¼” Fiş - Fiş kablosu kullanarak orgu Giriş B üzerine bağlayın ve  sahne seviyenizi uygun olacak şekilde ayarlayın.   

İPUCU – Hat Giriş A üzerindeki Mic/Hat (Mic/Line) svicinin “MIK” olarak ayarlandığından emin olun   (KW modelleri için, ya “24” veya “36” olarak seçin).

Keyboard_Solo_2.png

B. Org & Vokal Mikrofon - tek K/KW hoparlör Keyboard, artı Sahne Monitörü 

Bu şema, eşzamanlı olarak bir K/KW yer monitörüne besleme gönderilir iken tek bir orgun ve vokal mikrofonun nasıl tek bir K/KW hoparlörü kullanılarak alt-mikslendiğini göstermektedir.

Yönergeler: Standart bir XLR-XLR kablo kullanarak mikrofonu Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın. Standart bir ¼” Fiş - Fiş kablosu kullanarak orgu Giriş B üzerine bağlayın.  A+B Hat Çıkışı tek bir XLR kablo üzerinde her iki giriş için dengeli bir miks sağlamaktadır. Bu dengeli  Hat Çıkışını “Sahne Monitörü“ hoparlörünüzün Hat Giriş B üzerine bağlayın ve sahne seviyenizi uygun olacak şekilde ayarlayın. 

İPUCU: bazı kişilerin yanlışlıkla giriş kazancını “hattan” “mikrofona” değiştirmesini engellemek için mümkün olduğunca hat kaynakları için Giriş A yerine Giriş B kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.  

Keyboard_Solo_3.png

C. Org & Vokal Mikrofon - tek K/KW hoparlör Keyboard, artı Subwoofer

Bu şema, eşzamanlı olarak bir K/KW Subwoofer tarafına besleme gönderilir iken tek bir orgun ve vokal mikrofonun nasıl tek bir K/KW hoparlörü kullanılarak alt-mikslendiğini göstermektedir. 

Yönergeler: Standart bir XLR-XLR kablo kullanarak mikrofonu Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın. Standart bir ¼” Fiş - Fiş kablosu kullanarak orgu Giriş B üzerine bağlayın.  A+B Hat Çıkışı tek bir XLR kablo üzerinde her iki giriş için dengeli bir miks sağlamaktadır. Bu dengeli A+B Hat Çıkışını K/KW Subwoofer Hat Giriş A üzerine bağlayın ve sahne seviyenize uygun olacak şekilde ayarlayın.  

İPUCU – Hat Giriş A üzerindeki Mic/Hat (Mic/Line) svicinin “MIK” olarak ayarlandığından emin olun   (KW modelleri için, ya “24” veya “36” olarak seçin).

Keyboard_Solo_4.png

D. Org & Vokal Mikrofon - tek K/KW hoparlör Keyboard, artı Sub & Sahne  Monitörü

Bu şema, eşzamanlı olarak bir K/KW Subwoofer VE bir K/KW sahne monitörü tarafına besleme gönderilir iken tek bir orgun ve vokal mikrofonun nasıl tek bir K/KW hoparlörü kullanılarak alt-mikslendiğini göstermektedir.   

Yönergeler: Standart bir XLR-XLR kablo kullanarak mikrofonu Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın. Standart bir ¼” Fiş - Fiş kablosu kullanarak orgu Giriş B üzerine bağlayın.  A+B Hat Çıkışı tek bir XLR kablo üzerinde her iki giriş için dengeli bir miks sağlamaktadır. Bu dengeli A+B Hat Çıkışını K/KW Subwoofer Hat Giriş A üzerine bağlayın ve sonrasında Giriş A “DÖNGÜ İÇİ“ olarak K/KW sahne monitörü Hat Giriş B üzerine bağlayın.   Sahne seviyenizi uygun olacak şekilde ayarlayın.  

İPUCU: Bazı kişilerin yanlışlıkla giriş kazancını “hattan” “mikrofona” değiştirmesini engellemek için mümkün olduğunca hat kaynakları için Giriş A yerine Giriş B kullanılmasını tavsiye etmekteyiz.  

Keyboard_Solo_5.png

E. Org & Vokal Mikrofon - stereo K/KW hoparlör

Bu şema, stereo org kullanıldığında vokal mikrofonun nasıl  bir çift  K/KW hoparlörleri kullanılarak alt-mikslendiğini göstermektedir.   

Yönergeler: Mikrofonu K/KW hoparlörlerinden herhangi birinin Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın ve “Giriş A, DÖNGÜ İÇİ” kullanarak basitce diğer hoparlörün Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın.   Org üzerindeki   stereo fiş çıkışlarını kullanarak “Sol” çıkışı sol K/KW hoparlör üzerindeki Hat Giriş B üzerine bağlayın ve « Sağ » çıkışı sağ K/KW hoparlör üzerindeki Hat Giriş B üzerine bağlayın. Bu, her tür stereo koroların,  leslie, ping-pong efktlerinin tam stereo olarak duyulmasını sağlayacaktır.    

İPUCU – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat (Mic/Line) svicinin “MIK” olarak ayarlandığından emin olun   (KW modelleri için, ya “24” veya “36” olarak seçin).

Keyboard_Solo_6.png

F. Org & Vokal Mikrofon - stereo K/KW hoparlör Keyboard, artı Sub ve Sahne  Monitörü

Bu şema, stereo bir orgun ve bir vokal mikrofonun stereo armonizör üzerinden çalışırken nasıl her ikisininde tek bir K/KW hoparlörü kullanılarak alt-mikslendiğini göstermektedir.   

Yönergeler: Vokal Armonizör üzerindeki fiş çıkışlarını kullanarak « Sol » çıkışı sol  K/KW hoparlörünün Hat Giriş A üzerine bağlayın ve « Sağ » çıkışı sağ  K/KW hoparlörünün Hat Giriş A üzerine bağlayın. Org üzerindek, stereo fiş çıkışlarını kullanarak  « Sol » çıkışı sol  K/KW hoparlörünün Hat Giriş B üzerine bağlayın ve « Sağ » çıkışı sağ  K/KW hoparlörünün Hat Giriş B üzerine bağlayın.  “Giriş A, DÖNGÜ İÇİ” kullanarak basitce diğer hoparlörün Mik/Hat Giriş A üzerine bağlayın.   Org üzerindeki   stereo fiş çıkışlarını kullanarak “Sol” çıkışı sol K/KW hoparlör üzerindeki Hat Giriş B üzerine bağlayın ve « Sağ » çıkışı sağ K/KW hoparlör üzerindeki Hat Giriş B üzerine bağlayın. Bu, her tür stereo koroların,  leslie, ping-pong efktlerinin tam stereo olarak duyulmasını sağlayacaktır. A+B Hat Çıkışı tek bir XLR kablo üzerinde her iki girişin dengeli bir miksini sağlamaktadır.  Bu dengelenmiş A+B Hat Çıkışını   K/KW Subwoofer Hat Giriş A üzerine bağlayın ve sonrasında Giriş A « DÖNGÜ İÇİ » ile K/KW sahne monitörünün Hat Giriş B ile bağlayın. Sahne seviyenizi uygun olacak şekilde ayarlayın.   

İPUCU – Hat Giriş A üzerindeki Mik/Hat (Mic/Line) sviçinin “HAT” konumuna getirildiğinden emin olun (KW modellerinde; “0”).