Λύσεις για Πλήκτρα

Keyboard_Concert_1.png

Α. Dual Πλήκτρα- Ένα ηχείο K/KW με μονοφωνική έξοδο (sub-mix) προς το κεντρικό σύστημα PA.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος δύο σειρών πλήκτρων μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ηχείο Κ/ΚW. 

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας την μονοφωνική έξοδο Jack από κάθε keyboard, συνδέστε το ένα στην είσοδο Line A και το άλλο στην είσοδο Line B. Αν επίσης συνδέσετε και στο κεντρικό σύστημα PA. Η Α+Β Line έξοδος παρέχει μία balanced μίξη των δύο σειρών πλήκτρων με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της εισόδου Line A βρίσκεται στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

Keyboard_Concert_2.png

Β. Dual Πλήκτρα- Ένα ηχείο K/KW με μονοφωνικό monitor send από το κεντρικό σύστημα PA. 

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος δύο σειρών πλήκτρων μπορεί να μιξαριστεί με ένα ηχείο K/KW και να στείλει balanced μονοφωνική τροφοδοσία στο κεντρικό σύστημα PA, ενώ ταυτόχρονα να λαμβάνει aux σήμα από τη κονσόλα. 

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας την μονοφωνική έξοδο Jack από κάθε keyboard, συνδέστε σε έναν μικρό, φορητό μίκτη, έπειτα συνδέστε το μίκτη στην είσοδο Line A. Αν χρησιμοποιείτε balanced XLR ή TRS έξοδο από τον φορητό μίκτη, τότε το balanced σήμα θα πάει στην κεντρική κονσόλα, χωρίς θορύβους και βόμβο. Συνδέστε το monitor send στην είσοδο Line B και μετά ρυθμίστε τις εντάσεις για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της εισόδου Line A βρίσκεται στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

Keyboard_Concert_3.png

Γ. Dual Πλήκτρα- Ένα ηχείο Κ/KW για ενίσχυση σκηνής και ένα ηχείο K/KW για stage “fill”

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος δύο keybooard μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται ένα ηχείο “stage-fill” K/KW για το υπόλοιπο συγκρότημα και το κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας την μονοφωνική έξοδο Jack από κάθε keyboard, συνδέστε τη μία στην είσοδο Line A και την άλλη στην είσοδο Line B. Η A+B Line έξοδος παρέχει μία balanced μίξη των πλήκτρων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την balanced Line έξοδο στην Line είσοδο B στο “stage-fill” ηχείο και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στην κατάλληλη στάθμη. Επειδή στέλνετε balanced σήμα στην Line είσοδο Β, το σήμα αυτό θα πάει και στην κεντρική κονσόλα, χωρίς θορύβους και βόμβο.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της εισόδου Line A βρίσκεται στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

Keyboard_Concert_4.png

Δ. Dual Πλήκτρα- Στερεοφωνικά ηχεία K/KW με στερεοφωνικό σήμα “sub-mix” προς το κεντρικό σύστημα PA.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος δύο σειρών πλήκτρων μπορεί να μιξαριστεί στερεοφωνικά χρησιμποιώντας δύο stage ηχεία K/KW, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν balanced στερεοφωνική τροφοδοσία στην κονσόλα PA.  

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας τις Jack εξόδους από κάθε σειρά πλήκτρων συνδέστε τις δύο εξόδους “Left” στις Line εισόδους Α και Β του αριστερού ηχείου K/KW και τις δύο “Right” εξόδους στην Line είσοδο A+B στο δεξί ηχείο K/KW. . Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε εφέ  στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Αν συνδέσετε και στην κεντρική κονσόλα PA, η Α+Β Line έξοδοι κάθε ηχείου παρέχουν balanced μίξη των πλήκτρων (στερεοφωνικά) με ένα ζευγάρι καλωδίων μικροφώνου XLR.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της εισόδου Line A βρίσκεται στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

Keyboard_Concert_5.png

E. Dual Πλήκτρα- Στερεοφωνικά ηχεία K/KW με μονοφωνικό σήμα fold-back send από το κεντρικό σύστημα PA.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος δύο keyboard μπορεί να μιξαριστεί στερεοφωνικά με δύο ηχεία stage K/KW ΚΑΙ να στείλουν balanced στερεοφωνική τροφοδοσία στην κεντρική κονσόλα PA, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνεται μία διακριτική fold-back «μίξη» από την κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας τις στερεοφωνικές εξόδους από κάθε σειρά πλήκτρων, συνδέστε σε έναν μικρό,  φορητό μίκτη, μετά συνδέστε την αριστερή έξοδο του μίκτη στην είσοδο Line A του αριστερού ηχείου K/KW και την δεξιά έξοδο του μίκτη στην είσοδο Line A του δεξιού ηχείου K/KW. Αν χρησιμοποιείτε εξόδους balanced XLR ή TRS από τον φορητό μίκτη, τότε το σήμα balanced θα πάει στην κονσόλα PA, χωρίς θορύβους και βόμβους. Συνδέστε το monitor send της κονσόλας PA στην Line είσοδο Β ενός ηχείου Κ/KW και από το link out της εισόδου Β συνδέστε στην Line είσοδο B του άλλου ηχείου K/KW. Έπειτα ρυθμίστε τις εντάσεις για να έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της εισόδου Line A βρίσκεται στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

Keyboard_Solo_1.png

Α. Πλήκτρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- Ένα ηχείο K/KW

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς ο ήχος των πλήκτρων και ενός μικροφώνου φωνητικών μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στην είσοδο Mic/Line A χρησιμοποιώντας ένα κανονικό καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε τα πλήκτρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα απλό καλώδιο ¼” Jack- Jack, μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου της σκηνής στην κατάλληλη στάθμη. 

Σημείωση- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line βρίσκεται στη θέση “MIC” (για τα μοντέλα KW επιλέξτε “24” ή “36”).

Keyboard_Solo_2.png

Β. Πλήκτρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- Ένα ηχείο K/KW και ένα stage monitor

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος των πλήκτρων και ενός μικροφώνου φωνητικών μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί ένα ηχείο floor monitor K/KW.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στην είσοδο Mic/Line A χρησιμοποιώντας ένα κανονικό καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε τα πλήκτρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα απλό καλώδιο ¼” Jack- Jack. H A+B Line έξοδος παρέχει balanced μίξη των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την balanced Line έξοδο στην Line είσοδο Β του ηχείου “stage-monitor” και μετά ρυθμίστε την ένταση της σκηνής στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση: Για Line πηγές προτείνουμε τη χρήση της εισόδου B αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατό, καθώς δεν υπάρχει ρίσκο κάποιος ακούσια να αλλάξει το gain της εισόδου από “line” σε “mic”. 

Keyboard_Solo_3.png

Γ. Πλήκτρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- Ένα ηχείο K/KW και ένα Subwoofer

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος των πλήκτρων και ενός μικροφώνου για φωνητικά μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται και ένα Subwoofer K/KW.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στην είσοδο Mic/Line Α χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε τα πλήκτρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ¼” Jack-Jack. Η Α+Β Line έξοδος παρέχει balanced μίξη των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την A+B Line έξοδο στη Line είσοδο Α του Κ/ΚW Subwoofer και μετά ρυθμίστε την ένταση της σκηνής στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση- Σιγουρευτείτε ότι ο Mic/Line διακόπτης στην είσοδο Line A είναι στην επιλογή “MIC” (για τα μοντέλα KW επιλέξτε “24” ή “36”).

Keyboard_Solo_4.png

Δ. Πλήκτρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- Ένα ηχείο K/KW, ένα Subwoofer & Stage monitor

Αυτό το διάγραμμα παρουσία πως ο ήχος των πλήκτρων και ενός μικροφώνου για φωνητικά μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτούνται ένα K/KW Subwoofer ΚΑΙ ένα Κ/KW stage monitor.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στη Mic/Line είσοδο Α χρησιμοποιώντας ένα XLR-XLR. Συνδέστε τα πλήκτρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ¼” Jack-Jack. Το A+B Line out είναι balanced mix out των δύο εισόδων και το συνδέετε στην Line είσοδο Α του K/KW subwoofer, έπειτα συνδέστε το link out της εισόδου Α στη Line είσοδο Β του Κ/ΚW stage monitor. Ρυθμίστε την ένταση της σκηνής στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση- Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατό, καθώς δεν υπάρχει ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

Keyboard_Solo_5.png

E. Πλήκτρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- Στερεοφωνικά ηχεία Κ/KW

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος στερεοφωνικών πλήκτρων σε λειτουργία και ενός μικροφώνου για φωνητικά μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ηχείων K/KW.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στην Mic/Line είσοδο Α σε ένα ηχείο K/KW και από το link out της εισόδου Α, απλώς συνδέστε στη Mic/Line είσοδο Α του άλλου ηχείου. Χρησιμοποιώντας στερεοφωνικές Jack εξόδους στα πλήκτρα, συνδέστε την αριστερή έξοδο (left) στη Line είσοδο B του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε εφέ chorus, leslie κλπ. στη σκηνή σωστά στερεοφωνικά.

Σημείωση- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της εισόδου Line A είναι στην επιλογή “MIC” (για τα μοντέλα KW επιλέξτε είτε “24” ή “36”).

Keyboard_Solo_6.png

ΣΤ. Πλήκτρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- Στερεοφωνικά ηχεία Κ/KW, Subwoofer και floor monitor

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ο ήχος στερεοφωνικών πλήκτρων και ενός μικροφώνου για φωνητικά που λειτουργεί μέσω στερεοφωνικού πεταλιού, μπορεί να μιξαριστεί χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ηχείων K/KW.

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας τις στερεοφωνικές Jack εξόδους στο φωνητικό harmonizer, συνδέστε την αριστερή έξοδο στη Line είσοδο Α του αριστερού K/KW ηχείου και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Α του δεξιού K/KW ηχείου. Χρησιμοποιώντας τις jack εξόδους στα πλήκτρα, συνδέστε την αριστερή έξοδο στη Line είσοδο Β του αριστερού K/KW ηχείου και την δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Β του δεξιού Κ/KW ηχείου. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε όλα τα εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Το A+B Line out είναι balanced mix out των δύο εισόδων και το συνδέετε στην Line είσοδο Α του Κ/KW subwoofer. Έπειτα συνδέστε το link out της εισόδου Α στη Line είσοδο Β του Κ/KW stage monitor. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στην είσοδο Line A είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).