Λύσεις για Ηλεκτρική Κιθάρα

ElectricGuitar_1.png

Α. Ηλεκτρική Κιθάρα - ένα K/KW ηχείο, με mono sub-mix προς το main PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς ένα ηχείο K/KW μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτής ηλεκτρικής κιθάρας (χρησιμοποιώντας επεξεργαστή μοντελοποίησης).

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο (jack) του επεξεργαστή κιθάρας σας, στην είσοδο Line A. Αν χρησιμοποιείτε άλλο ακουστικό μουσικό όργανο όπως μαντολίνο, dobro, 12χορδή κιθάρα κλπ., συνδέστε το στην είσοδο Line B. Για να δώσετε σήμα σε κονσόλα PA, χρησιμοποιήστε την έξοδο line (balanced post gain - mix out). Από αυτήν με ένα  καλώδιο μικροφώνου XLR στέλνετε στην κονσόλα και τα δύο κανάλια του ηχείου.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης  Line/Mic στην είσοδο A είναι στην επιλογή  “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

ElectricGuitar_2.png

B. Ηλεκτρική Κιθάρα- ένα K/KW ηχείο, με mono fold-back send από το main PA. 

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να λειτουργεί ως ενισχυτής κιθάρας (χρησιμοποιώντας επεξεργαστή προσομοιώσεων), ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει σήμα ως monitor από την κονσόλα..  

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο (jack) του  επεξεργαστή κιθάρας σας, στην είσοδο Line A. Αν χρησιμοποιήσετε balanced XLR ή TRS εξόδους από τον επεξεργαστή, τότε το balanced σήμα θα παέι στην κονσόλα PA (loop through), χωρίς βόμβους και θορύβους. Συνδέστε το σήμα από το aux της κονσόλας (fold-back send) στη είσοδο line B και μετά ρυθμίστε την ένταση balance στο κατάλληλο επίπεδο.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης  Line/Mic στην είσοδο A είναι στην επιλογή  “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

ElectricGuitar_3.png

Γ. Ηλεκτρική Κιθάρα- ένα ηχείο K/ΚW για ενίσχυση σκηνής και ένα Κ/KW για «συμπλήρωση» σκηνής 

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς ένα ηχείο K/KW μπορεί να λειτουργήσει ως ενισχυτής κιθάρας στη σκηνή (χρησιμοποιώντας έναν μοντελοποιημένο επεξεργαστή), ενώ ταυτόχρονα μπορεί να δίνει σήμα σε ένα ηχείο K/KW «συμπληρωματικό» για το υπόλοιπο συγκρότημα, και επιπλέον να στέλνει σήμα από εκεί και στην κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την Jack έξοδο του επεξεργαστή σας στην είσοδο Line Α. Αν χρησιμοποιείτε άλλο ακουστικό όργανο όπως μαντολίνο, dobro, 12χορδη κιθάρα κλπ., συνδέστε το στην είσοδο Line B. Το Α+Β Line Out δίνει balanced mix των δύο εισόδων με ένα μονό καλώδιο XLR. Συνδέστε το balanced Line out στην Line είσοδο B του “stage-fill” ηχείου και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο. Επειδή στέλνετε balanced σήμα στη Line είσοδο B, το balanced σήμα θα πάει στην κεντρική κονσόλα (από το link out), χωρίς θορύβους και βόμβο.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Line/Mic στην Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

ElectricGuitar_4.png

Δ. Ηλεκτρική κιθάρα με pedals- Στερεοφωνικά K/KW ηχεία με στερεοφωνική έξοδο (sub-mix) προς το κεντρικό σύστημα PA.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως δύο stage ηχεία K/KW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου στη σκηνή για μία ηλεκτρική κιθάρα (χρησιμοποιώντας έναν στερεοφωνικό προσομοιωτή), ενώ ταυτόχρονα στέλνουν balanced στερεοφωνική τροφοδοσία στο κεντρικό σύστημα  PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή έξοδο του επεξεργαστή σας στη Line είσοδο B του αριστερού ηχείου K/KW και την δεξιά έξοδο στην Line είσοδο B του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε stereo chorus ή εφέ στη σκηνή σωστά στερεοφωνικά. Επίσης από το line-out A+B του κάθε ηχεία συνδέστε στο κεντρικό σύστημα PA (σε stereo mix input). Έτσι θα έχετε με ένα ζευγάρι  καλωδίων μικροφώνου XLR stereo balanced σήμα.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου B αντί για την είσοδο A όπου είναι δυνατόν, επειδή υπάρχει μηδενικό ρίσκο κάποιος ακούσια να αλλάξει το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

ElectricGuitar_5.png

Ε. Ηλεκτρική κιθάρα- στερεοφωνικά ηχεία K/KW με μονοφωνικό μόνιτορ send από το κεντρικό σύστημα PA.

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως δύο stage ηχεία K/KW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου στη σκηνή για μία ηλεκτρική κιθάρα (χρησιμοποιώντας έναν επεξεργαστή προσομοιώσεων), ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν ένα διακριτικό monitor «mix» σήμα από το κεντρικό σύστημα PA και στέλνουν balanced τροφοδοσία στο κύριο PA σύστημα. 

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή έξοδο του Guitar Modeling επεξεργαστή στην Line είσοδο A του αριστερού ηχείου K/KW και την δεξιά έξοδο στην Line είσοδο A του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε stereo chorus ή εφέ στη σκηνή σωστά στερεοφωνικά. Αν χρησιμοποιείτε balanced εξόδους (XLR ή TRS) από το Pedal με εφέ, τότε το balanced σήμα θα παέι στην κονσόλα (από το link out της Α εισόδου των ηχείων), χωρίς βόμβους και θορύβους. Συνδέστε το monitor send της κονσόλας στη Line είσοδο B του ενός ηχείου, και από το link out της εισόδου Β στείλτε το σήμα στην είσοδο Β του άλλου ηχείου K/KW και μετά ρυθμίστε την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο Mic/Line διακόπτης στην Line είσοδο A είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).