Κ για Ηλεκτρονικά Drums

ElectricDrum_1.png

A. Ηλεκτρονικό Drum Set- ένα ηχείο K/KW, με μονοφωνικό σήμα sub-mix προς το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου στη σκηνή για ένα ηλεκτρονικό drum set, ενώ ταυτόχρονα στέλνει balanced “mix” σήμα στο κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο Jack της μονάδας  των ηλεκτρονικών drums στη Line είσοδο Β. Επίσης, αν συνδέετε στο κεντρικό σύστημα PA, η Α+Β Line Out παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

ElectricDrum_2.png

B. Ηλεκτρονικό Drum Set- ένα ηχείο K/KW, με μονοφωνικό σήμα monitor  από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου στη σκηνή για ένα ηλεκτρονικό drum set, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει ένα διακριτικό σήμα monitor “mix” από το κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο ¼” jack των ηλεκτρονικής μονάδας drums στην είσοδο ¼” ενός DI box και μετά συνδέστε την είσοδο ¼” του DI box στη Line είσοδο Α του ηχείου K/KW. Η έξοδος XLR του DI box θα παρέχει balanced σήμα στο κεντρικό σύστημα PA με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR. Συνδέστε το monitor send της κεντρικής κονσόλας PA στη Line είσοδο Β και μετά ρυθμίστε την ένταση του ήχου της σκηνής στο κατάλληλο επίπεδο.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στην είσοδο Line A βρίσκεται στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

ElectricDrum_3.png

Γ. Ηλεκτρονικό Drum Set- ένα ηχείο Κ/KW, ένα stage-fill ηχείο K/KW

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου στη σκηνή για ένα σετ ηλεκτρονικών drums, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται ένα ηχείο “stage-fill” Κ/ΚW για το υπόλοιπο συγκρότημα, επιπλέον τροφοδοτεί το κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο Jack της ηλεκτρονικής μονάδας drums στη Line είσοδο Β. Το A+B Line Out είναι balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την balanced A+B Line Out στη Line είσοδο Β του “Stage-Fill” ηχείου και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο. Επειδή στέλνετε balanced σήμα στη Line είσοδο Β, το σήμα αυτό θα πάει στην κονσόλα χωρίς βόμβους και θορύβους.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

ElectricDrum_4.png

Δ. Ηλεκτρονικό Drum Set- στερεοφωνικά ηχεία K/KW, με στερεοφωνικό σήμα sub-mix προς το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς ένα ζευγάρι stage ηχείων K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου στη σκηνή για ένα ηλεκτρονικό drum σετ, ενώ ταυτόχρονο στέλνει balanced στερεοφωνικό σήμα στο κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή είσοδο της μονάδας ηλεκτρονικών drums στη Line είσοδο Β του αριστερού ηχείου K/KW και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Β του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε όλα τα εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Επίσης, αν συνδέσετε στην κεντρική κονσόλα PA, η Α+Β Line Outputs κάθε ηχείου παρέχουν balanced mix των δύο εισόδων (στερεοφωνικά) με ένα ζευγάρι καλωδίων μικροφώνου XLR.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

ElectricDrum_5.png

Ε. Ηλεκτρονικό Drum Σετ- στερεοφωνικά ηχεία K/KW, με μονοφωνικό σήμα monitor send από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ζευγάρι ηχείων K/KW μπορούν να παρέχουν στερεοφωνική ενίσχυση ήχου στη σκηνή για ένα ηλεκτρονικό drum σετ, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν ένα διακριτικό σήμα monitor “mix” από την κονσόλα PA και στέλνουν balanced στερεοφωνική τροφοδοσία στο κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε τις στερεοφωνικές εξόδους ¼” jack της ηλεκτρονικής μονάδας drums στην ¼” είσοδο ενός στερεοφωνικού DI box (ή ζευγάρι μονοφωνικών DI boxes), μετά συνδέστε τις στερεοφωνικές ¼” εξόδους του DI box στη Line είσοδο Α του αριστερού ηχείου K/KW και στη Line είσοδο Α του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε όλα τα εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Οι XLR έξοδοι του στερεοφωνικού DI box θα παρέχουν στερεοφωνικό balanced σήμα στην κεντρική κονσόλα PA με ένα ζευγάρι καλωδίων μικροφώνου XLR. Συνδέστε το monitor send της κονσόλας PA στη Line είσοδο Β του ενός ηχείου K/KW και από το link out της εισόδου B συνδέστε στη Line είσοδο Β του άλλου ηχείου K/KW, μετά ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο.

Προσοχή: σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

ElectricDrum_6.png

1. Όλο το Drum Set σε Subwoofer

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πόσο απλό είναι να προσθέσει κάποιος ένα subwoofer σε ένα σύστημα ενίσχυσης ήχου σκηνής K/KW. Σε αυτή την επιλογή o ήχος των drums από την μονάδα συνδέεται σε ένα Subwoofer.

ElectricDrum_7.png

2. Μόνο το Bass Drum σε Subwoofer

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πόσο απλό είναι να προσθέσει κάποιος ένα subwoofer σε ένα σύστημα ενίσχυσης ήχου σκηνής K/KW. Σε αυτή την επιλογή μόνο ο ήχος του Bass Drum από την μονάδα συνδέεται σε ένα Subwoofer.

Σημείωση: Σημείωση: Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τους χρήστες να πειραματιστούν και με τις δύο επιλογές και να αποφασίσουν ποια μέθοδος καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.