Λύσεις για Μπάσο

BassGuitar_1.png

Α. Μπάσο- Ένα ηχείο K/KW με μονοφωνικό σήμα (sub-mix) προς το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση στη σκηνή για ένα μπάσο, ενώ ταυτόχρονο στέλνει balanced “mix” σήμα στην κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο Jack του μπάσου σας στη Line είσοδο Α. Αν χρησιμοποιείτε άλλο ακουστικό όργανα όπως μαντολίνο, dobro, 12χορδη κλπ., συνδέστε το στη Line είσοδο Β. Επίσης, αν συνδέσετε στην κεντρική κονσόλα Pam η Α+Β Line έξοδος παρέχει balanced μίξη των δύο εισόδων με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” για τα μοντέλα KW).

BassGuitar_2.png

Β. Μπάσο- Ένα ηχείο K/KW με monitor send από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση στη σκηνή για ένα μπάσο, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει ένα διακριτικό σήμα monitor “mix” από την κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο ¼” jack του μπάσου σας στην είσοδο 1/4” ενός DI box, στη συνέχεια συνδέστε την έξοδο ¼” του DI box στη Line είσοδο Α του ηχείου K/KW. Η XLR έξοδος του DI box παρέχει ένα balanced σήμα στην κεντρική κονσόλα PA με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε το monitor send της κονσόλας PA στη Line είσοδο Β. Ρυθμίστε την ένταση balance στο κατάλληλο επίπεδο.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

BassGuitar_3.png

Γ. Μπάσο- Ένα ηχείο K/KW και ένα ηχείο stage “fill”

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW παρέχει ενίσχυση στη σκηνή για ένα μπάσο, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί ένα ηχείο “Stage-fill” K/KW για το υπόλοιπο συγκρότημα και τροφοδοτεί την κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την Jack έξοδο του μπάσου σας στη Line είσοδο Α. Αν χρησιμοποιείτε άλλο ακουστικό όργανο όπως μαντολίνο, dobro, ακουστικό μπάσο, συνδέστε το στην είσοδο Line B. Η Α+Β Line έξοδος παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε αυτή τη balanced Line έξοδο στη Line είσοδο Β του “stage-fill” ηχείου και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου της σκηνής στο κατάλληλο επίπεδο. Επειδή στέλνετε balanced σήμα στη Line είσοδο B, το σήμα αυτό θα πάει στην κονσόλα PA χωρίς θορύβους και βόμβο.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

BassGuitar_4.png

Δ. Μπάσο με pedals με εφέ- Στερεοφωνικά ηχεία K/KW με στερεοφωνικό σήμα (sub-mix) στο κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς δύο ηχεία K/KW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση στη σκηνή για ένα μπάσο που λειτουργεί μέσω στερεοφωνικού pedal με εφέ, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν στερεοφωνική balanced τροφοδοσία στην κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή έξοδο του Stereo pedal με εφέ στη Line είσοδο B του αριστερού K/KW ηχείου και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο B του δεξιού K/KW ηχείου. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Επίσης, αν συνδέσετε στην κεντρική κονσόλα PA, ή Α+Β Line έξοδοι κάθε ηχείου παρέχουν balanced στερεοφωνικό mix με ένα ζευγάρι καλωδίων μικροφώνου XLR.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

BassGuitar_5.png

E. Μπάσο με pedal- Στερεοφωνικά ηχεία K/KW με μονοφωνικό σήμα (fold-back) send από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως δύο ηχεία stage Κ/KW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου στη σκηνή για ένα μπάσο που λειτουργεί μέσω stereo pedal με εφέ, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν ένα διακριτικό fold-back “mix” σήμα από την κονσόλα PA και στέλνουν στερεοφωνική τροφοδοσία στο κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή έξοδο του Stereo pedal με εφέ στη Line είσοδο Α του αριστερού K/KW ηχείου και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Α του δεξιού K/KW ηχείου. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Αν χρησιμοποιείτε balanced XLR ή TRS εξόδους από το pedal, τότε το balanced σήμα θα πάει στην κονσόλα PA, χωρίς θορύβους και βόμβο. Συνδέστε το monitor send της κονσόλας στη Line είσοδο B ενός από τα ηχεία K/KW και από το link out της εισόδου συνδέστε στη Line είσοδο Β του άλλου ηχείου K/KW. Ρυθμίστε την ένταση ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο.

Προσοχή-  Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).