Λύσεις για Ακουστική Κιθάρα

AcousticGuitar_Concert_1.png

Α. Ακουστική Κιθάρα- ένα ηχείο K/KW με μονοφωνικό σήμα sub-mix προς το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου για μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο Jack της ακουστικής-ηλεκτρικής κιθάρας στη Line είσοδο Α. Αν χρησιμοποιείτε άλλο ακουστικό όργανο όπως μαντολίνο, dobro, 12-χορδη κιθάρα κλπ, συνδέστε το στη Line είσοδο Β. Επίσης αν συνδέσετε στην κεντρική κονσόλα PA, η Α+Β Line έξοδος παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

AcousticGuitar_Concert_2.png

Β. Ακουστική Κιθάρα- ένα ηχείο K/KW με μονοφωνικό σήμα fold-back send από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου  για μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει ένα διακριτικό monitor “mix” σήμα από την κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο ¼” jack της ακουστικής-ηλεκτρικής κιθάρας στην είσοδο ¼” ενός DI box, έπειτα συνδέστε την ¼” έξοδο του DI box στη Line είσοδο Α του ηχείου K/KW. Η έξοδος XLR του DI box θα παρέχει balanced σήμα στην κεντρική κονσόλα PA με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR. Συνδέστε το monitor send της κονσόλα PA στη Line είσοδο Β και μετά ρυθμίστε την ένταση του ήχου στην κατάλληλη στάθμη.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της Line εισόδους Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

AcousticGuitar_Concert_3.png

Γ. Ακουστική κιθάρα- ένα ηχείο K/KW για ενίσχυση ήχου στη σκηνή, ένα ηχείο K/KW για stage “fill”

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου στη σκηνή για μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί ένα “stage-fill” ηχείο K/KW για το υπόλοιπο συγκρότημα, επιπλέον τροφοδοτείται η κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο jack της ακουστικής-ηλεκτρικής κιθάρας στη Line είσοδο Α. Αν χρησιμοποιείτε άλλο ακουστικό όργανο όπως μαντολίνο, dobro, 12-χορδη κιθάρα κλπ., συνδέστε το στη Line είσοδο Β. Η Α+Β έξοδος παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την A+B Line έξοδο στη Line είσοδο Β του “stage-fill” ηχείου και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στην κατάλληλη στάθμη. Επειδή στέλνετε balanced σήμα στη Line είσοδο Β, το σήμα αυτό θα πάει στην κονσόλα PA χωρίς βόμβους και θορύβους.

Προσοχή- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

AcousticGuitar_Concert_4.png

Δ.  Ακουστική Κιθάρα με pedal – στερεοφωνικά ηχεία K/KW, με στερεοφωνικό sub-mix σήμα στο κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς δύο ηχεία stage Κ/ΚW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου στη σκηνή για μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα που λειτουργεί μέσω στερεοφωνικού pedal για εφέ, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν ένα balanced στερεοφωνικό σήμα στο κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή έξοδο του Stereo pedal στη Line είσοδο Β του αριστερού ηχείου K/KW και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Β του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Επίσης, αν συνδέσετε στην κεντρική κονσόλα PA, η έξοδοι Α+Β Line κάθε ηχείου παρέχουν balanced mix των δύο πλήκτρων (στερεοφωνικά) με ένα ζευγάρι καλωδίων μικροφώνου XLR.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν, καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

AcousticGuitar_Concert_5.png

E. Ακουστική κιθάρα με pedal- στερεοφωνικά ηχεία K/KW, με μονοφωνικό σήμα monitor send από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς δύο ηχεία stage Κ/ΚW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου για μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα που λειτουργεί μέσω pedal για  εφέ, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν ένα διακριτικό monitor “mix” σήμα από την κονσόλα PA και στέλνουν balanced στερεοφωνικό σήμα στο κεντρικό σύστημα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την αριστερή έξοδο του Stereo pedal με εφέ στη Line είσοδο Α του αριστερού ηχείου K/KW και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Α του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε stereo εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Αν χρησιμοποιείται εξόδους balanced XLR ή TRS από το pedal, το balanced σήμα θα πάει στην κονσόλα, χωρίς βόμβους και θορύβους. Συνδέστε το monitor send σήμα της κονσόλας PA στη Line είσοδο Β του ενός ηχείου K/KW και από το link out της εισόδου στη Line είσοδο Β του άλλου ηχείου K/KW, μετά ρυθμίστε την ένταση του ήχου στην κατάλληλη στάθμη.

Προσοχή: σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

AcousticGuitar_Solo_1.png

A. Ακουστική Κιθάρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- ένα ηχείο K/KW

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα και ένα μικρόφωνο φωνητικών μπορούν να μιξαριστούν με ένα ηχείο K/KW.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στη Mic/Line είσοδο Α χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε την ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ¼” Jack-Jack.

Σημείωση- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στην είσοδο Line Α είναι στην επιλογή “MIC” (για τα μοντέλα KW επιλέξτε είτε “24” ή “36”).

AcousticGuitar_Solo_2.png

B. Ακουστική Κιθάρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- ένα ηχείο K/KW και ένα Stage Monitor

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα και ένα μικρόφωνο για φωνητικά μπορούν να μιξαριστούν χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτεί ένα K/KW floor monitor.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στην είσοδο Mic/Line A χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε την ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ¼” Jack- Jack. Η Α+Β Line έξοδος παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε αυτή την balanced A+B Line έξοδο στη Line είσοδο Β του “Stage-Monitor” ηχείου και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στην κατάλληλη στάθμη.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

AcousticGuitar_Solo_3.png

Γ. Ακουστική Κιθάρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- ένα ηχείο K/KW και ένα subwoofer

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πώς μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα και ένα μικρόφωνο για φωνητικά μπορούν να μιξαριστούν χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται ένα K/KW subwoofer.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στη Mic/Line είσοδο Α χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε την ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ¼” Jack-Jack. H A+B Line Out παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την balanced A+B Line Out στη Line είσοδο Α του K/KW subwoofer και μετά ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “MIC” (για τα μοντέλα KW επιλέξτε “24” ή “36”).

AcousticGuitar_Solo_4.png

Δ. Ακουστική Κιθάρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- ένα ηχείο K/KW, ένα Sub & ένα Stage Monitor

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα και ένα μικρόφωνο για φωνητικά μπορούν να μιξαριστούν χρησιμοποιώντας ένα ηχείο K/KW, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται ένα K/KW Subwoofer ΚΑΙ ένα K/KW stage monitor.

Οδηγίες: Συνδέστε το μικρόφωνο στη Mic/Line είσοδο Α χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο XLR-XLR. Συνδέστε την ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα στην είσοδο Β χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο ¼” Jack-Jack. Το Α+Β Line Out είναι balanced XLR. Συνδέστε το στη Line είσοδο Α του Κ/ΚW Subwoofer και μετά συνδέστε το link out της Α εισόδου στη Line είσοδο Β του K/KW stage monitor ηχείου. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε τη χρήση της εισόδου Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν καθώς υπάρχει μηδενικό ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”.

AcousticGuitar_Solo_5.png

E. Ακουστική Κιθάρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- στερεοφωνικά ηχεία K/KW

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα που λειτουργεί μέσω στερεοφωνικού επεξεργαστή για εφέ και ένα μικρόφωνο για φωνητικά μπορούν να μιξαριστούν χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ηχείων K/KW.

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας τις στερεοφωνικές Jack εξόδους του Επεξεργαστή, συνδέστε την αριστερή έξοδο στη Line είσοδο Β του αριστερού ηχείου K/KW και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Β του δεξιού ηχείου K/KW.  Έτσι θα έχετε οποιοδήποτε stereo εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Συνδέστε το μικρόφωνο στη Mic/Line είσοδο Α του κάθε ηχείου K/KW και από το link out της εισόδου Α συνδέστε στην Mic/Line είσοδο Α του άλλου ηχείου.

Σημείωση- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line της Line εισόδου Α είναι στην επιλογή “MIC” (για τα μοντέλα KW επιλέξτε “24” ή “36”).AcousticGuitar_Solo_6.png

ΣΤ. Ακουστική Κιθάρα & Μικρόφωνο για Φωνητικά- στερεοφωνικά ηχεία K/KW, Subwoofer και Floor Monitor

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως μία ακουστική-ηλεκτρική κιθάρα που λειτουργεί μέσω στερεοφωνικού προσομοιωτή για εφέ και ένα μικρόφωνο που λειτουργεί μέσω ενός στερεοφωνικού vocal harmonizer μπορούν να μιξαριστούν χρησιμοποιώντας ένα ζευγάρι ηχείων K/KW.

Οδηγίες: Χρησιμοποιώντας τις στερεοφωνικές Jack εξόδους του Vocal Harmonizer, συνδέστε την αριστερή έξοδο στη Line είσοδο Α του αριστερού ηχείου K/KW και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Α του δεξιού ηχείου K/KW. Χρησιμοποιώντας τις στερεοφωνικές εξόδους του προσομοιωτή, συνδέστε την αριστερή έξοδο της Line εισόδου Β του αριστερού ηχείου K/KW και τη δεξιά έξοδο στη Line είσοδο Β του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιαδήποτε εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Το A+B Line Out είναι balanced mix out των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την balanced A+B Line Out στη Line είσοδο Α του K/KW Subwoofer και μετά συνδέστε το link out της εισόδου Α στη Line είσοδο Β του K/KW stage monitor. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου στη σκηνή στο κατάλληλο επίπεδο.

Σημείωση- σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” για τα μοντέλα KW).