Λύσεις για Drums

AcousticDrum_1.png

Α. Ακουστικά Drums- Ένα ηχείο Κ/KW με μονοφωνικό σήμα (sub-mix) προς το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου στη σκηνή για sub-mixed ακουστικά drums, ενώ ταυτόχρονα στέλνει balanced “mix” στην κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο Jack του Sub-mixer στη Line είσοδο B του ηχείο Κ/ΚW. Επίσης, αν συνδέσετε στο κεντρικό σύστημα PA, η Α+Β έξοδος παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο μικροφώνου XLR.

Σημείωση: Για πηγές Line προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την είσοδο B αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν, καθώς δεν υπάρχει ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδους από “line” σε “mic”.

AcousticDrum_2.png

B. Ακουστικά Drums- Ένα ηχείο K/KW με μονοφωνικό σήμα monitor από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου επί σκηνής για sub-mixed ακουστικά drums, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνει ένα διακριτικό monitor “mix” από την κεντρική κονσόλα PA. 

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο jack του drum mixer στη Line είσοδο A του ηχείου K/KW. Αν χρησιμοποιείτε balanced XLR ή TRS έξοδο από το Sub-mixer, το σήμα balanced θα πάει στην κεντρική κονσόλα PA, χωρίς βόμβους και θορύβους. Συνδέστε το monitor  send της κονσόλας PA στη Line είσοδο Β και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στην κατάλληλη στάθμη.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα μοντέλα KW).

AcousticDrum_3.png

Γ.  Ακουστικά Drums- Ένα ηχείο K/KW, ένα ηχείο K/KW για stage “fill”

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως ένα ηχείο K/KW μπορεί να παρέχει ενίσχυση ήχου επί σκηνής για sub-mixed ακουστικά drums, ενώ ταυτόχρονα τροφοδοτείται ένα “stage-fill” ηχείο K/KW για το υπόλοιπο συγκρότημα, επιπλέον τροφοδοτείται η κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε την έξοδο Jack του Sub-mixer στη Line είσοδο Β του ηχείου K/KW. Η Α+Β έξοδος παρέχει balanced mix των δύο εισόδων με ένα καλώδιο XLR. Συνδέστε την balanced Α+Β Line έξοδο στη Line είσοδο Β του “stage-fill” ηχείου και μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου στη σκηνή στην κατάλληλη στάθμη. Επειδή στέλνετε balanced σήμα στη Line είσοδο Β, το σήμα balance θα πάει στην κεντρική κονσόλα χωρίς βόμβους και θορύβους.

Σημείωση- Για πηγές Line προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την είσοδο B αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν, καθώς δεν υπάρχει κίνδυνος να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”. 

AcousticDrum_4.png

Δ. Ακουστικά Drums- Στερεοφωνικά ηχεία K/KW, με στερεοφωνικό σήμα sub-mix προς το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως δύο ηχεία K/KW για σκηνή μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου στη σκηνή για sub-mixed ακουστικά drums, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν στερεοφωνική balanced τροφοδοσία στην κεντρική κονσόλα PA.

Οδηγίες: Συνδέστε τις στερεοφωνικές εξόδους του μίκτη των drums στη Line είσοδο B του αριστερού ηχείου K/KW και τη Line είσοδο Β του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιοδήποτε εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Επίσης, αν συνδέσετε στην κεντρική κονσόλα PA, ή Α+Β Line έξοδοι κάθε ηχείου παρέχουν balanced mix των δύο εισόδων (στερεοφωνικά) με ένα ζευγάρι καλωδίων μικροφώνου XLR.

Σημείωση- Για πηγές Line προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την είσοδο Β αντί για την είσοδο Α όπου είναι δυνατόν, καθώς δεν υπάρχει ρίσκο να αλλάξει κάποιος ακούσια το gain της εισόδου από “line” σε “mic”. 

AcousticDrum_5.png

E. Ακουστικά Drums- Στερεοφωνικά ηχεία K/KW, με μονοφωνικό σήμα monitor send από το κεντρικό σύστημα PA

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πως δύο ηχεία stage K/KW μπορούν να παρέχουν ενίσχυση ήχου επί σκηνής για ακουστικά drums, ενώ ταυτόχρονα λαμβάνουν ένα διακριτικό monitor “mix” σήμα από την κεντρική κονσόλα PA και στέλνουν στερεοφωνική balanced τροφοδοσία στην κεντρική κονσόλα PA. 

Οδηγίες: Συνδέστε τις στερεοφωνικές εξόδους του Sub-mixer στη Line είσοδο Α του αριστερού ηχείου K/KW και στη Line είσοδο Β του δεξιού ηχείου K/KW. Έτσι θα έχετε οποιοδήποτε εφέ στη σκηνή καθαρά στερεοφωνικά. Αν χρησιμοποιήσετε balanced XLR ή TRS εξόδους από το μίκτη των drums, τότε το balanced σήμα θα περάσει στην κονσόλα, χωρίς βόμβους και θορύβους. Συνδέστε το aux send από την κεντρική κονσόλα στην είσοδο B του ενός ηχείου και από το link out αυτής της εισόδου στην είσοδο B του άλλου ηχείου K/KW, μετά ρυθμίστε την ένταση ήχου  στην κατάλληλη στάθμη.

Προσοχή- Σιγουρευτείτε ότι ο διακόπτης Mic/Line στη Line είσοδο Α είναι στην επιλογή “LINE” (“0” στα ηχεία KW).

AcousticDrum_6.png

1. Drums σε Subwoofer

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πόσο απλό είναι να προσθέσεις ένα subwoofer σε ένα σύστημα ενίσχυσης ήχου stage K/KW. Σε αυτή την επιλογή όλο το drum set από το sub-mixer συνδέεται στο subwoofer.

AcousticDrum_7.png

2. Μόνο το Bass Drum (Μπάσο Τύμπανο) σε Subwoofer

Αυτό το διάγραμμα παρουσιάζει πόσο απλό είναι να προσθέσεις ένα subwoofer σε ένα σύστημα ενίσχυσης ήχου stage Κ/ΚW. Σε αυτή την επιλογή μόνο ο ήχος του Bass Drum (Μπάσο Τύμπανο) συνδέεται από το Sub-mixer στο Subwoofer.

Σημείωση: Ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τους χρήστες να πειραματιστούν και με τις δύο επιλογές και να αποφασίσουν ποια μέθοδος καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες τους.